miércoles, 10 de diciembre de 2014

Jardunaldien ebaluazioaren emaitzak


Aurtengo jardunaldiei buruzko ikastetxeen  ebaluazioaren emaitzak oso onak izan dira, ikusi ahal denez esteka horretan klikatuz. B06 Berritzeguneko kideok zuen partaidetza eta balorazioa eskertzen dizuegu bihotz bihotzez eta, nola ez, datorren ikasturteko jardunaldiak prestatzerakon aipatutako hobetzeko aspektuak kontuan izango ditugu.
Jardunaldien zehar entzun dugunez, ohiko ikasgelak erreferentzia izango dira jarduera inklusiboak aplikatzeko orduan. Antolamenduko eta metodologiako planteamenduek aukera eman behar dute ikasle guztiak sartzeko ikaskuntza-prozesuetan. Horrenbestez, lehentasuna eman behar diogu ikasle guztiak testuinguru berdinean sartzeko moduak bilatzeari; xede hori lortzeko, bereziki zaindu behar dira ikasketa-prozesua, ikasleen, irakasleen eta baliabideen antolamendua eta proposamen didaktikoen dibertsifikazioa. Ez ahaztu Berritzeguneko kideok  prozesu horretan laguntzeko prest gaudela, zuen eskaeren zain!.

jueves, 13 de noviembre de 2014

KOMUNIKATZEKO BIDEAREN BILA, HAINBAT ESKUTIK HELDUTA.KAREAGA GOIKOA ESKOLA (BASAURI)


Yolanda Marcos, Kareaga Goikoako PTak, aurkeztu zigun aurreko aurkezpena Matxalen Mejias B06 Berritzeguneko logopedarekin batera egindakoa.Urteetan zehar eskolan dauden profesionalek egin duten lana eta erabili dituzten programa ta baliabide informatiko ezberdinak azaldu zituen  , ikasle batek  komunikatzeko zituen mugak gainditzen joateko.


domingo, 26 de octubre de 2014

IKTen erabilera ikasle baten inklusiorako . KOMUNIKATZEKO BIDEAREN BILA. KAREAGA GOIKOA ESKOLA

 

    

                                      
  Irisgarritasuna hobetzeko tresnen  ezagutza eta erabilpenaren  garrantzia handia da  hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle batzuen kolektiboetan. Irisgarritasun ezak pertsonen autonomia ,inguruarekin  dituen harremanak, hautatzeko gaitasuna eta bizitza sozialean partehartzeko aukerak guztiz mugatzen  ditu. Gaur egun IKTek , partehartzean sortzen diren muga hauek  baztertzen eta gainditzen laguntzen dute.

Ainscowk  hiru  osagarri ezinbestekotzak  ematen ditu eskola inklusioa lortzeko  :
  •   Eskolan egotea,  ikasteko  eta sozializatzeko  espazio publikoan txertatuta egotea.
  •    Partehartzea, ikasleak   eskola jardueretan  interakzioan egoteko eta partehartzeko  izango dituen    benetako aukeren eskeintzen arabera.
  •   Ezagutzaren eraikuntza  bakoitzaren gaitasunen arabera.

 Inklusio mota hau lortzen joateko laguntza teknikoak eta informatikoak lagungarriak  izan daitezke eskolan berariazko behar batek sortu ahal     dituen mugak ekiditzen joateko, partehartzea errazteko,ezagutzaren eraikuntza lantzeko.IKTen  erabilerak itxita zeuden hainbat bide  zabaldu ahal ditu egoera batzuetan.

 Basauriko Kareaga Goikoa HLHIn urteetako ibilbidea egin dute ikasle batekin  komunikatzeko tresna  eraikitzen joateko.Zeinu hizkuntza eta ahozko hizkuntza ahaztu gabe , beste bideak jorratzen aritu dira .Prozesu honetan IKTen erabilera  ezinbestekoa  eta eragilea izan da.Eta komunikatzeko lortu den tresnen bidez, ikasleen arteko sozializazioa eta partehartzea erraztu egin da.

 AINSCOW, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Madrid, Narcea.

Eragileen arteko elkarlana. Familien inplikazioa

Jardunaldi hauetan IPI Soloartek “Café con mujeres” esperientzia aukeztuko du. Ekintza hau AMUGE erakundeak bultzatzen eta kudeatzen du eta bere helburu nagusia ikastetxeko amak inplikatzea eta entzutea da. Hona hemen haiek bidali dizkiguten zehaztasun batzuk guztiok jakin dezagun aldez aurretik nortzuk diren eta zer egiten duten. 

 

“ La Asociación AMUGE “Asociación intercultural para la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas de Euskadi fue fundada en febrero de 2003, fruto de un grupo de mujeres tanto gitanas como no gitanas con inquietudes y deseos de participar activamente en la sociedad, siendo pioneras en Bizkaia. (…)
La Asociación AMUGE viene colaborando con el centro educativo IPI Soloarte desde hace años, desarrollando actividades educativas dirigidas al alumnado gitano encaminadas a:
· Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad de adaptar su sistema educativo a los procesos del pueblo gitano.
· Trabajar con toda la comunidad educativa para intentar acercar el ámbito escolar a la idiosincrasia y a la cultura de la propia comunidad gitana.
· Aumentar las expectativas con respecto a las posibilidades o interés en el aprendizaje, lo que repercute en las expectativas del alumnado y en la actitud de éste y de sus familias con respecto a la escuela y la formación.
· Incorporar referentes gitanos en los centros escolares.
· Conseguir que el alumnado gitano se sienta motivado durante todo el proceso escolar sin que ello signifique la pérdida de su identidad étnica o el distanciamiento de su propia comunidad.
· Paliar los numerosos estereotipos y prejuicios casi siempre negativos, respecto a las personas gitanas.
· Intervenir con la propia comunidad gitana en la importancia del proceso de formación académico para conseguir un mayor éxito escolar, mayor accesibilidad laboral etc.
· Favorecer la participación e implicación de las familias gitanas y mejorar la colaboración entre todos los componentes de la comunidad educativa.
· Llevar a cabo actividades para la superación de las desigualdades de género, ya que como asociación de mujeres gitanas, la igualdad de oportunidades y la equidad deben ser parte indispensable del proyecto.
(…)
Desde el curso escolar 2006-07 que comenzamos las primeras sesiones del Café de Mujeres hasta la actualidad, los objetivos han ido evolucionando viéndose la necesidad de dar un paso más allá y convertir este café, en Escuela de Empoderamiento. Se valoró necesaria su puesta en marcha para mejorar la situación de las mujeres gitanas, y de otros grupos étnico-culturales, a través de un espacio donde se fomente la mejora de la convivencia intercultural acercando a estas mujeres a la comunidad educativa por una parte, y por otra, facilitar la toma de conciencia individual y colectiva sobre la desigualdad de las mujeres.
Es un espacio que invita a la reflexión sobre la educación de sus hijos e hijas desde el punto de vista de la igualdad. Resultan ser espacios propicios para generar nuevas socializaciones y procesos de cambios personales y colectivos, a raíz del cuestionamiento de las identidades de género tradicionales”.

viernes, 24 de octubre de 2014

Eskola Inklusiboaren erronkari erantzuteko oinarria: Ikastetxearen antolakuntza (Etxegarai HLHI)


Denok dakigunez, Eskola Inklusiboaren marko barruan gaude. Alde batetik, horrela esaten du gur Legeak, eta beste aldetik, gure ikastetxean ere horrela islatu dugu ikastetxearen dokumentuetan (Hezkuntza Proiektuan, ICPan...). Teorian denok gaude ados baina praktikan ez da hain erreza suertatzen. Denok egiten ditugu saiakerak . Guk, Jardunaldi hauetan, gureak partekatuko ditugu zuekin.

Etxegarai ikastetxean, azkenengo urteetan, aniztasunari era eraginkorra erantzuteko asmoz, ikastetxearen antolaketa eremua jorratu dugu; indartze neurrien antolaketa, bereziki. Gaur egun, gure ikastetxean, indartze neurria guztiak gela barruan ematea lortu dira, bai HPBko ikasleei laguntza emateko, bai gelan osoan gure intereseko aspektu batzuk indartzeko , (autonomia, irakurketa, euskera...).

Hori egiteko, irakasleen arteko koordinazioa ezinbestekoa da, beraz gure arteko koordinaketa finkatu eta sendotu behar izan dugu. Era sistematikoan, gela bakoitzean parte hartzen duten irakasle eta laguntzaileak biltzen dira taldea aztertzeko (ikasle guztien ezaugarriak, beharrak...) eta gelan egingo dena planifikatzeko (ekintzak, baliabideak, estrategia metodologikoak...).
Beste aldetik, Tutoretza Plana eta Elkarbizitza/Hezkidetza Planak ere izan dira  oso tresna positiboak gelan ikasleen aniztasunari era egokian heltzeko.

Horrela, pausuz pausu eta beti hobetzeko prozesuan,  lortzen ari gara ikasleekin eskuhartze koherentea eta eraginkorragoa egitea, eta eskola inlusiborantz urratsak ematea.
jueves, 23 de octubre de 2014

ADIMEN GAITASUN HANDIKO IKASLEAK


Hezkuntza inklusiboaren ikuspegitik, kontuan hartu behar da gaitasun handiko pertsonek oso talde heterogeneoa osatzen dutela, eta talde hori gizartearen gainerakoa bezain anitza dela. Ikasle horiek familia, kultura, hezkuntza-eredu eta gizarte-ingurune oso desberdinetatik datoz, eta elkarrengandik ere desberdinak dira hainbat alderdiri dagokienez (lorpen akademikoak, darapen sozial, emozional eta kognitiboa, etab) .


Gaitasun handiko ikasleengan esku hartzeko prozesuan hainbat fase ditu. Lehenik, ikasle hoien premia orokorrak eta espezifikak antzematen dira, eta jarraian, haur bakoitzari egokitutako hezkuntza-proposamen bat egiten da. Azkenik proposamen horren jarraipena eta ebaluazioa egiten da. Proposamen horiek ikaslearen Ekintza Planean eta/edo Lan Egitasmo Pertsonalizatuan jaso behar dira..
                                          Irudiaren kreditua

Gaitasun handiko ikasleentzat diseinatutako hezkuntza-neurriak mesedegarriak dira gainerako ikaskideentzat. Neurriok ez dute zertan aldaketa handirik ekarri behar. Hala ere, jarrerak aldatzen dituzte; antolamenduaren aldetik malgutasun handiagoa dakarte, eta haurrak etengabe motibatzen dituzten jarduerak sorrarazten dituzte. Gainera, lan egiteko modu aktiboagoak, sortzaileagoak eta parte-hartzaileagoak eskatzen dituzte, haurren autonomia garatuko dutenak; eta irakasleen eta ikasleen gaitasunengan konfiantza izatetik abiatuz, itxaropen handiak sortzen dira..

Zeregin honetan funtsezkoa da familiekin lan egitea. Gurasoek ezagutzen dituzte ongien bere seme-alabak, eta informazio-iturri garrantzitsua dira edozein esku-hartze mota egiteko.

Hona hemen Curriculum aberasteari buruzko informazioa
                                              

lunes, 20 de octubre de 2014

ERAGILEEN ARTEKO ELKARLANA


Afrikar esaera zaharrak esaten duen bezala ume bakar bat hezitzeko, tribu osoa behar da:   lehenengo eta ezinbestekoak gurasoak, ikastetxeak  komunitate bezala ulertuta, gizarte erakundeak … . 
Eskola inklusiboak guztien ikasketa beharrei eta bereziki baztertzea jasotzen dutenei erantzun egokia ematea du helburu. Baztertzea alde desberdinak ditu,  bata generoen arteko desberdintasuna zeren eta oraindik  gizartean estereotipo eta aurreiritzi sexistak oso barneratuta daude eta generoen arteko desberdintasunak sortzen dituztela eta batzutan genero-indarkeria ere.  Hau ekiditzeko asmoz Eusko Jaurlaritzak Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Plana argitaratu zuen 2013an. Helburu eta ekintzak batzuk proposatzen ziren eragile desberdinen artean  aurrera eramateko.
Ikastetxe batzuk bideak zabaldu zituzten aurretik, Dima HLHI adibidez. Eta eskola komunitate partaide bezala eragile desberdinak (guraso, ikasle, irakasle, ikastetxeko langileak, Mankomunitateak, Udalak) ekintza batzuetan parte hartu dute: prestakuntza saioak , tailerrak, egun berezien erreibindikazio ospakizunen prestakuntzan … . Parte hartze honekin portu dute geletan egiten diren ekintzak bultzatzea, arazoetaz aurretik konturatzea, komunikatzea eta ekiditzeko elkarrekin lan egitea, gai batzuen gaiak hausnartzea, OOGtik proposamenak sortzea, …
Urriaren 30eko aurkezpenean argiago ikusiko da nola gauzatzen den hau guztia.  
miércoles, 15 de octubre de 2014

IKASKETA KOOPERATIBOA. INKLUSIORAKO AUKERA PAREGABEA. Eguzkibegi Ikastolako esperientzia


Eguzkibegi Ikastolan Ikasketa kooperatiboaren alde apostua egiteko arrazoi garrantzitsuena zera izan da:  inklusiorako eta aniztasunari erantzuteko oso metodologia egokitzat jo zutela. Pere Pujolasek esaten duen moduan, eskola batean hain desberdinak diren ikasle guzti-guztiak benetako partaide sentitzeko egitura kooperatibo bat erabili behar du, hau da ikasleen arteko elkarreragina aprobetxatzea ikasle guztiak parte hartzeko, arrakasta akademikoa izateko eta ondo sentitzeko. Eskola inklusibo bat lortzeko behar diren baloreak eta jarrerak (aniztasunarekiko errespetua, guztion onarpena, elkar laguntza, solidaridadea, ardura. enpatia...),  hain zuzuen ere, egitura koooperatiboaren barruan bereziki lantzen dira:  “Efectivamente, educación inclusiva y, más concretamente, escuelas y aulas inclusivas, por una parte, y aprendizaje cooperativo, por otra, son dos conceptos distintos, pero estrechamente relacionados” (Pujolas, “El aprendizje cooperativo”, Grao, 2008).


Hau dela eta, Berritzeguneak , orain dela 5 urte,  José Ramón Lagoen tutorizazioarekin,  Ikasketa Kooperatiboko MIntegia antolatu zuenenan Eguzkibegi Ikastolan aukera paregabea ikusi zuen aniztasunari erantzun egokia emateko eta eskola inklusibo planteamenduan sakontzeko, hauxe zela momentu hartan, hain zuzue ere, haien erronka. MIntegiko lehenengo urtean, PT irakasleak hartu zuen koordinazio ardura eta lideratu zuen prozesua maila eta talde konretu batean, non aniztasuna eta elkarbizitza arazoak oso nabariak ziren.  Prozesu guztietan gertatzen den moduan,hasieran, apurka apurka, saiakerak egiten eta gero, urteetan zehar, era sistematiagoan aplikatzen, metodologia hau hedatzen joan da eta orain LH eta DBH etapetan ezarrita dago. Emaitzak oso onak izan dira eta urtez urte prozesuan sakontzen jarraitu dute programan proposatzen dituen hiru lan eremuak jorratzen.martes, 14 de octubre de 2014

LAN TALDEA

San José Ikastetxeko irakasle taldea, ikasle guztiei, gela barruan, erantzuteko nahian, gaur egungo errealidadea ereikitzen joaten ari da.Hortarako, jakinkinak, zalantzak, egoera larriak konpartitzen dute. Bide honetatik bidaiatzeko hurrengo tresnak erabiltzen dituzte: teoría, estrategia metodologikoak eta prestakuntzarako antolatutako espazioak.


Experientzia honetatik aspekturik esanguratsuena hauxe da: Bigarren Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara zabaltzen joaten ari dela

ESKOLA INKLUSIBOA GURE ESKUETAN DAGO!!!!!!NORMALA EZBERDINA IZATEA DA!!!EGITEN IKASTEN DA

EZ DIRA SINONIMOAKALDAKUNTZARAKO


 PROZESUA DA!!!!!

lunes, 13 de octubre de 2014

Inklusioaren bidean: Talde ElkarreragileakTalde elkarreragileen efektu inklusiboaren berri ematen saiatuko gara: batetik, ikasteko eta parte hartzeko ikasleek dituzten arazoak nola murrizten diren azalduko dugu eta, bestetik, horrelako arazorik izanez gero, metodologia honek erantzun eraginkorra ematen nola laguntzen digun jakinaraziko dizuegu.


Elkarreraginak ikaskuntzaren kalitateari zuzenean eragiten dio, eta, batik bat, ezintasuna duten ikasleen parte-hartzearen kalitateari.Urteetako eskarmentuak erakutsi digunetik honako aspektu hauek azpimarratu nahi ditugu:

-          Ikasleen inplikazio maila oso altua; arreta eta ekintza mailak orokorrean beste edozien momentuan baino altuagoak dira.
-          Besteengandik ikasteko aukerak; lanak nola egiten dituzten, nola kooperatzen duten eta elkarri nola laguntzen dioten begiratuz.
-          Aniztasunaren balorapen baikorra; elkarreraginak ezgaitasunen bat duten ikasleen jakintza eta aurrerapena bultzatzen du eta beraien gaitasunak hobe ezagutzeko aukera eskaintzen die taldekide guztiei.
-          Iguripen handiak; elkarrekin lan eginez ekintza berberetan “etiketa” gutxiago ezartzera garamatza. Baikorra da, guztiok sentitzen direlako taldekide. Sarritan pentsatzen genuena baino laguntza gutxiago behar dutela ere nabarmen geratzen da eta beraien ekarpenak espero ez genituenak dira.
-          Parte hartzeko eta harremanen hobekuntzarako aukerak. Talde txikiagotan lan egitean eta pertsona heldu gehiagoren laguntzarekin lan eginez, zailtasun gehien duen ikasleriak, segurtasun eta konfiantza gehiagorekin har dezakete parte.
-          Ikaskuntzarako motibazioa; lana bakarka egiten dutenean baino askoz laguntza handiagoa eskaintzen zaienez, espero genuena baino askoz gehiago ikasten dute eta espero ez genituen aspektuak ere ikasten dituzte.

miércoles, 8 de octubre de 2014

SAN JOSÉ IKASTETXEA: HACIA EL CAMBIO METODOLÓGICO EN UNA ESCUELA INCLUSIVAUno de los retos más exigentes y apasionantes de la educación de hoy en día es la atención a la diversidad. Avanzar hacia una escuela inclusiva (donde todos los alumnos aprendan de todos y con todos) implica planificar concienzudamente cambios metodológicos que puedan dar soporte a estas necesidades.


Afortunadamente, las aulas siempre han sido heterogéneas y diversas y este es el factor que nos permite evolucionar como docentes y como alumnos. Durante los últimos años hemos evolucionado en la forma de trabajar con alumnos de NEE: del trabajo específico en el aula de educación especial al aprendizaje basado en proyectos con dos profesores en el aula que estructuran las tareas con técnicas de aprendizaje cooperativo; así, los alumnos se integran en equipos heterogéneos para crear materiales con la tecnología como correa de transmisión.


Cristina García y Josean PradoINTEGRAZIOTiK-INKLUSIORA

  

Hezkuntza inklusiboaren kontzeptua:

§         Integrazioak ez du lortu normalizazio printzipioa.

§         ZERGATIK? eskolar eta sozial arloko praktikak ez dutelako ekiditu segregazioa.

§         Arnaizek(1997:316) aipatzen ditu 5 iturri,  integrazioak, baztertzaile efektua nola ekarri duen azaltzeko:

1.- Etiketaren politika: expektatiba gutxi.
2.-Hezkuntza erantzunen perfila: ikasleen klasifikazioa= irakasle espezifikoak.
3.- Banakako laguntza: betirako
4.- Lan egiteko errekurtsoak: beti eskasak.
5.- Umea beti arazoaren iturri.


Honek, izkutatzen duena da:
¡              - Sozial harremanetarako itzelezko gatazkak
¡              - Eskola porrota. 

Discapacidad y educaciónTodas las personas sabemos que aprendizaje y dificultad son dos términos íntimamente interrelacionados y esta asociación se da en todos los planos de la vida. En efecto, en el sentido humano del término, aprender es caminar hacia lo desconocido, andadura que siempre entraña dificultad. Pero también aporta placer: el que comporta la mejor comprensión de lo que nos rodea, a la vez es el descubrimiento de nuestras propias capacidades o habilidades, a veces insospechadas hasta que no son sometidas a prueba con determinados retos de aprendizaje.

Con base en las consideraciones anteriores, nuestro planteamiento sería: si aceptamos que aprendizaje y dificultad son casi las dos caras de una misma moneda: ¿Cuándo y por qué nos preocupan tanto las dificultades de aprendizaje? Y es que los procesos de aprendizaje pueden verse alterados por múltiples circunstancias: desde las que tienen un carácter marcadamente social hasta las que se vinculan a la presencia de algún déficit o limitación física o psíquica en el aprendiz. De estos últimos trataremos aquí.

EL CARÁCTER SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD


Es importante la reflexión anterior sobre las dificultades de aprendizaje, presentes en todo proceso educativo, puesto que cuando hablamos de discapacidad no estamos hablando de personas de una naturaleza distinta. Lo hacemos de personas que en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal deben lidiar con dificultades añadidas. Es aquí donde adquiere un verdadero sentido diferenciar entre lo que es el déficit y lo que es la discapacidad.

El déficit es la alteración o falta de alguna función importante para nuestro desarrollo: puede tratarse de un déficit motor, auditivo, visual, intelectual o psíquico. La discapacidad deriva de las consecuencias que el déficit, interactuando con otro amplio conjunto de circunstancias, tiene en el desarrollo las capacidades de la persona.